Overdracht nazorgverplichtingen Neproma-terrein e.o. aan nazorgorganisatie

Praktijkvoorbeeld

Op het voormalige Neproma-terrein (direct ten noorden van station Arnhem) was van 1905 tot 1979 een chemische wasserij gevestigd. Deze wasserij was gespecialiseerd in het schoonmaken van poetsdoeken voor garagebedrijven. Hierbij werden grote hoeveelheden Tetrachlooretheen (PER) gebruikt en na gebruik geloosd op het gemeenteriool in de Sweerts de Landasstraat. Rond 1980 zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd en de bedrijfsgebouwen gesloopt.

Toen het terrein in 1992 een nieuwe bestemming kreeg, kwam een ernstige verontreiniging aan het licht. Gezondheidsklachten van bewoners waren destijds aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar de bodemkwaliteit.

In maart 2002 is de sanering van het voormalige Neproma-terrein gestart. De sanering werd uitgevoerd als multifunctionele in situ sanering, waarbij plaatselijk een restverontreiniging in het grondwater achterblijft. Op het terrein is op dit moment alleen de grondwatersanering nog actief.

Op 28 juni 2007 heeft Cofiton BV (initiatiefnemer sanering) het project overgedragen aan Nazorg Bodem BV. Dit is een nazorgorganisatie die gelieerd is aan de overheid. (Het convenant dat Cofiton BV in 1999 heeft getekend, was voorzien van een mogelijke projectoverdracht). Nazorg Bodem BV neemt het hele project over en is daamee ook verantwoordelijk voor het behalen van de saneringsdoelstelling en nazorgverplichting.

Wilt u meer informatie over de verontreiniging, de sanering of de juridische, organisatorische en organisatorische componenten van de overdracht? Klik dan op onderstaande links. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Wolf van de gemeente Arnhem.

Meer informatie