Aard van verontreiniging Neproma-terrein

  • De activiteiten van Neproma hebben de grond ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is weggezakt tot in het grondwater (op circa 18 m-mv).
  • Het grondwater zelf is verontreinigd tot een diepte van 40 m-mv.
  • De verontreiniging is verspreid tot aan de Rijn (circa 800 meter benedenstrooms) door de sterke stroming van het grondwater.
  • De humeuze bovengrond van circa 20 aanliggende voor- en achtertuinen is eveneens verontreinigd. Dit is veroorzaakt door verdamping van vervuilde bodemlucht in de onverzadigde zone.
  • De bovengrond van het Nepromaterrein is ook vervuild met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest.

Meer informatie