Project ‘Wonen op de belt’ in Maastricht

Ontwikkeling van een voormalige stortplaats tot een woongebied

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère (gemeente Maastricht, ING Real Estate en BPF Bouwinvest) heeft het westelijk gedeelte van Belvédère de naam Steilrand gegeven, vanwege de glooiende helling. De locatie bestaat uit drie aaneengesloten stortplaatsen met gemeentelijk huisvuil en resten van keramisch en bouwafval.

Tegen en op deze helling zijn grondgebonden en laag gestapelde woningen gepland. Dat betekent dus dat de woningen zijn gesitueerd op voormalige stortplaatsen. Dat is in Nederland, maar ook in de rest van Europa voor zover bekend nog nergens gebeurd. Voordat deze woningen gerealiseerd kunnen worden, is er eerst een degelijk onderzoek naar de ondergrond uitgevoerd. Reden voor het Ministerie van VROM om de gemeente Maastricht een subsidie toe te kennen van circa € 445.000,- in het kader van het zogeheten InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Het project heeft de naam “Wonen op de Belt” gekregen en is benoemd tot landelijk (en zelfs Europees) voorbeeldproject.

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Terpstra, marijke.terpstra@maastricht.nl van de gemeente Maastricht.

Meer informatie

www.belvedere-maastricht.nl (klik bij projecten op “Wonen op de belt”)