Kennisplein ondergrond

De initiatiefnemers van dit kennisplein zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Bodem+.

Bodemenergie

bodemenergie_tab3-foto4.1

Via deze ingang vindt u informatie over: de verschillende energieopslagsystemen, de technische specificaties, de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom bodemenergie.

Structuurvisie ondergrond

ondergrond_Rotterdam_027

Via deze ingang vindt u informatie over ontwikkelingen over de Structuurvisie ondergrond, waarbij Bodem+ in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

ggb_barwoutswaarder_MG_5370-carrousel

Gebiedsgericht beheer was één van de pijlers van het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Informatie over wet- en regelgeving, handreiking en projectvoorbeelden.

Kennisagenda bodem en ondergrond

20110620_3437_bodemkaart-carrousel

Kennis over het bodem-water-sedimentsysteem kan de overheden helpen om de maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan tot oplossingen te brengen.

ondergrond rotterdam 2010september PET1283-2

Delen

Bodem+ nodigt professionals binnen de bodemwereld uit om kennis, informatie en ervaringen te delen en via deze website te verspreiden. Dit kunt u doen via de helpdesk van Bodem+.