Workshops Land Stewardship and Circular Use of soil and land

Deltares, Rijkswaterstaat, de Universiteit van Hasselt en OVAM organiseerden een dubbele workshop op 25 februari 2019 over land stewardship en circulair gebruik van bodem en land als instrument om degradatie van het bodem-sediment-watersysteem tegen te gaan en het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten te bevorderen.

Land en bodem stewardship

Margot de Cleen (Rijkswaterstaat) en Bernard Vanheusden (UHAsselt) lieten zien hoe het instrument land stewardship is in te zetten om circulair gebruik van land en bodem te stimuleren en zo meervoudige en publieke waarden te creëren. De huidige transities gericht op het realiseren van de Sustainable Development Goals vragen immers niet alleen om het veilig stellen van de intrinsieke waarde van land en het natuurlijk systeem, maar ook om instrumenten om om te gaan met concurrerende claims.

Voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen, zoals het inzetten van green deals voor tijdelijke natuur kwamen over het voetlicht. Daphina Misiedjan (University Utrecht) liet inspirerende voorbeelden zien over mogelijke juridische kaders zoals Stewardship, Trusteeship & Guardianship, voor onze omgang met de natuur. Neem de rivier de Whanganui in Nieuw-Zeeland, deze is een rechtspersoon, met rechten zoals elk mens heeft. Hoe cool zou het zijn als de aarde of een bijzonder gebied ook een eigen rechtspersoon kan zijn!

Circulair beheer van bodem en sediment

Sophie Moinier en Linda Maring (Deltares) lieten verschillende vormen van circulair landgebruik zien, zoals hergebruik van gebiedseigen grond in de regio en gaven voorbeelden van bodeminclusieve ruimtelijke planning zoals het project water cycles Binckhorst in Den Haag. Dirk Dedecker (OVAM) gaf voorbeelden vanuit de Vlaamse praktijk zoals het project Blue gate Antwerpen.

Conclusies

Beide workshops geven de volgende hoofdboodschappen:

  • Het is complex! We praten over systemen: natuurlijke, sociale en economische.
  • Er is behoefte aan bewustwording over de mogelijkheden en kansen die voortkomen vanuit de verschillende belangen die spelen en die zijn samen te brengen, zoals de constante warmte van het grondwater die is te combineren met de behoefte aan verduurzaming van de energie.
  • De SDGs zijn een goed framework om inzicht te krijgen in de verschillende belangen en de stakeholders die hiermee samen gaan.
  • Er is behoefte aan een interdisciplinaire en holistische aanpak waarbij opgaven en partnerschappen met elkaar worden verbonden en waarbij wordt gewerkt aan een gedeeld vertrouwen.
  • Nieuwe business modellen en innovaties zijn nodig om de transities te realiseren.