Rapport Common Ground

Het ontbreekt aan een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Tegen de achtergrond van een aantal grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven ziet het COB-netwerk dit als urgent probleem. Daarom wil het netwerk toewerken naar een overallstrategie voor deze infrastructuur.

Lees het rapport 'Common ground voor ondergrondse infra – kennisanalyse' op de website van het COB

Meer informatie over COB: bekijk de de COB-website.