Stadsatlas van Culemborg

Het project ‘Digitalisering Stadsatlas Culemborg’ is een ‘spin-off project’ van het project ‘Samen de diepte in’ (Sddi). In het project Sddi zijn diverse regionale overheden zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet: hoe om te gaan met het domein Bodem & Ondergrond. Het Sddi project wordt begeleid door een consortium bestaande uit RHDHV, Tauw en Witteveen+Bos. Voor achtergronden en voortgang van het Sddi project wordt verwezen naar de website: www.samendedieptein.nl.