Instrumenten ondergrond

Het RIVM heeft samen met Bodem+ een zoektool ontwikkeld, waarmee ruim 270 documenten, websites, instrumenten en praktijkvoorbeelden gericht gezocht kunnen worden op het gebied van bodem(kwaliteitszorg), duurzaam gebruik van de ondergrond, klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en waterbeheer. Deze website is gemaakt voor bodemprofessionals die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen of advies/ingenieursbureaus.

Link

BodemVizier