Instrumenten ondergrond

In de Bibliotheek staan ruim 50 instrumenten voor de ondergrond.

Het RIVM heeft samen met Bodem+ een zoektool ontwikkeld, waarmee ruim 300 documenten, websites, instrumenten en praktijkvoorbeelden gericht gezocht kunnen worden op het gebied van bodem(kwaliteitszorg), duurzaam gebruik van de ondergrond, klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en waterbeheer. Deze website is gemaakt voor bodemprofessionals die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen of advies/ingenieursbureaus.

Link

BodemVizier


Zie ook

Banner BodemVizier