Wat staat er in de Handreiking Eural?

Vraag

Wat staat er in de Handreiking Eural?

Antwoord

  • De Eurallijst: de volledige lijst met Euralcodes.
  • Een stappenplan: voor het bepalen van de juiste Euralcode, een stroomschema met toelichting.
  • Een extra stappenplan: voor alle gevaarseigenschappen die een afvalstof als gevaarlijk classificeren.
  • Uitleg over complementaire afvalstoffen: die zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk kunnen worden bestempeld.
  • Rekenvoorbeelden, grenswaarden en andere praktische zaken: hulpmiddelen voor het vinden van de juiste Euralcode.
  • Voorbeelden: van classificatie van veelgebruikte afvalstoffen.
  • Een overzicht van het wettelijk kader: bij de indeling in afvalstoffen.
  • Achtergrondinformatie: in verschillende bijlagen.
  • Handige links: direct naar externe webpagina's voor nog meer achtergrondinformatie, zoals rapporten en wet- en regelgeving.