Wanneer is grond/baggerspecie gevaarlijk afval?

Vraag

Wanneer is grond/baggerspecie gevaarlijk afval?

Antwoord

Grond/baggerspecie onder de interventiewaarde is nooit gevaarlijk afval (zie wel de adder onder het gras t.a.v. benzeen).
Grond/baggerspecie boven de interventiewaarde zal zelden gevaarlijk afval zijn (zie wel de adder onder het gras t.a.v. benzeen en minerale olie).

De Eural kent een omgekeerde bewijslast: zolang je niet kunt aantonen dat het geen gevaarlijk afval is, is het gevaarlijk afval. Benzeen vormt dan (in combinatie met minerale olie) een probleem, omdat dat vrijwel nooit standaard wordt bepaald!

Een aantal acceptanten (stortplaatsen) ziet de olieverbindingen >C25 graag als stookolie, omdat dan de Eural-grens ligt op 0,1% (1000 mg/kg). In vrijwel alle gevallen zal toch aan te tonen zijn dat het niet gaat om stookolie, maar om de restverbindingen van verweerde olie.