Kennisdeling Natuurlijk Kapitaal

nk zwaluwen

We werken samen met organisaties binnen en buiten RWS (Rijkswaterstaat), omdat Natuurlijk Kapitaal veel raakvlakken heeft met andere thema’s en programma’s zoals energie en klimaat, Van Afval Naar Grondstof, en 'Building with Nature'.

  • We ondersteunen de Community of Practice Ecosysteemdiensten/Natuurlijk Kapitaal, in 2016 willen we samen met de CoP kijken naar verbredingsmogelijkheden
  • We delen de in projecten opgedane kennis met het RIVM om de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) door te ontwikkelen.
  • Voor de Green Deal Cirkelstad hebben we een communicatietraject uitgewerkt ten behoeve van het verspreiden en implementeren van het concept Cirkelstad in Nederland. Zie ook de starterskit.
    Wil je weten hoe Cirkelstad werkt, bekijk dan de animatie op www.cirkelstad.nl.