Wat wordt verstaan onder gelijkwaardige voorzieningen?

Vraag

Wat wordt verstaan onder gelijkwaardige voorzieningen?

Antwoord

In art. 1.8 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat indien een daarbij aangegeven maatregel ter bescherming van het milieu moet worden toegepast kan een andere maatregel worden toegepast als het bevoegd gezag heeft beslist dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Het bevoegd gezag heeft vervolgens een termijn van acht weken om op het verzoek tot aanleg alternatief te beslissen. Het bevoegd gezag mag deze termijn eenmaal verlengen met maximaal zes weken. Deze procedure is gekoppeld aan artikel 8.40a van de Wet milieubeheer zoals die geldt per januari 2008.