Wanneer is er sprake van herstelplicht van de bodem?

Vraag

Wanneer is er sprake van herstelplicht van de bodem?

Antwoord

Wanneer uit een bodemonderzoek blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting is gewijzigd ten opzichte van de kwaliteit van de bodem bij de oprichting of de verandering van de inrichting dan moet de bodemkwaliteit binnen zes maanden worden hersteld.

Uitgangspunt in de regelgeving is dat de bodem afdoende wordt beschermd tegen bodembedreigende activiteiten. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de genomen maatregelen of voorzieningen om bodembedreiging tegen te gaan niet, afdoende, hebben gewerkt dan is feitelijk sprake van een overtreding met mogelijk economisch gewin. Om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen hadden andere maatregelen of voorzieningen toegepast moeten worden. Door de onjuiste keuze is de kwaliteit van de bodem veranderd, in negatieve zin, en dat had voorkomen kunnen worden bij een juiste keuze van maatregel en of voorziening.