Kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen wanneer een reeds onder certificaat onklaar gemaakte tank alsnog wordt verwijderd?

Vraag

Kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen wanneer een reeds onder certificaat onklaar gemaakte tank alsnog wordt verwijderd?

Antwoord

Nee, de tank is volledig conform de wet gesaneerd. De tankeigenaar kan zelf bepalen wat hij met het restant van de tank gaat doen. Wil hij het netjes doen en zo dat hij bij eventuele verkoop bewijs kan overleggen van de verwijdering van de tank, dan kan hij de restanten door een gecertificeerd en erkend bedrijf laten verwijderen. De eigenaar ontvangt dan een saneringscertificaat waarop vermeld staat dat de tank is gesaneerd door middel van verwijdering.