Onderzoeksopzet bijzondere parameters

Rapport

TNO-NITG, december 2003. Doelstelling van het onderzoek is het verwerven van kennis over de aanwezigheid van stoffen die in regulier onderzoek van partijen (en/of bodem) niet worden onderzocht. De resultaten moeten leiden tot een eenduidige on onderbouwde definitie van het 'basispakket' en inzicht te geven in de uitloging in relatie tot de samenstelling van de te onderzoeken stoffen.

Downloads