Blauwdruk Bodembeheerplan Brabant

Praktijkvoorbeeld

Het Platform Bodembeheer Brabant is een samenwerkingsverband tussen Brabantse gemeentes, gewesten, waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

In de werkgroep BIS/BKK is onder de vlag van het Platform Bodembeheer Brabant een blauwdruk bodembeheerplan voor Brabantse gemeenten tot stand gekomen. De blauwdruk is opgesteld voor het opstellen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart en een bodembeheerplan om te komen tot duurzaam bodembeheer.

Contact

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer Marten Biet (MBiet@brabant.nl) of mevrouw Marloes van Sebille (MvSebille@brabant.nl) van de Provincie Noord-Brabant.

Downloads