Bodemkwaliteitskaarten

De bodemkwaliteitskaart vormt de basis voor het vastleggen van de kwaliteitseisen die gelden op de locatie van toepassing. In sommige gevallen kan de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring. De richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten in het kader van het besluit en de regeling bodemkwaliteit is beschikbaar via de NEN-website.

Bodemloket.nl heeft een overzicht van de bodemkwaliteitskaarten. Overigens kan dit overzicht nog incompleet zijn. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om nieuwe bodemkwaliteitskaarten na vaststelling, aan te leveren op aan Bodem+. Er wordt op dit moment gewerkt aan een inhaalslag.

Als de gegevens over de bodemkwaliteitskaart of het bodembeheerplan van een gemeente / provincie recent niet meer up-to-date zijn, dan vragen wij u om de gewijzigde gegevens aan te leveren via de Bodemhelpdesk zodat wij deze kunnen aanpassen.

Downloads

Externe links