Bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater, 25-6-2020

In opdracht van de VKB is het bemonsteringsprotocol PFAS van het expertisecentrum PFAS geactualiseerd naar de laatste inzichten over PFAS. Deze door de VKB aangepaste handreiking is kortgesloten en afgestemd met de VVMA en het Expertisecentrum PFAS, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking. Omdat de kennis over  de bemonstering van PFAS nog steeds in ontwikkeling is, is er voor gekozen het een handreiking te laten zijn en er geen NTA of SIKB-protocol van te maken. Dit om nieuwe inzichten in de toekomst snel te kunnen verwerken.