Passage over artikel 5 derde lid Bbk

Het artikellid geeft weer dat de vergunningplicht herleeft als een toepassing van bouwstoffen, grond of baggerspecie niet voldoet aan de voorwaarden van het besluit. Deze praktijk zal altijd toch moeten voldoen aan de bepalingen van het besluit. Het besluit zal hierop worden gehandhaafd.