Wat te doen als het toetsingsresultaat van de applicatie die ik gebruik anders is dan het toetsingsresultaat van een aan de webservice van BoToVa aangesloten applicatie?

Vraag

Wat te doen als het toetsingsresultaat van de applicatie die ik gebruik anders is danhet toetsingsresultaat van een aan de webservice van BoToVa aangesloten applicatie?

Antwoord

We adviseren u contact op te nemen met de aanbieder van uw applicatie om na te gaan waardoor het verschil ontstaat.