Is men verplicht gebruik te maken van BoToVa?

Vraag

Is gebruik van BoToVa verplicht?

Antwoord

Gebruik van BoToVa is vanuit de wetgeving niet verplicht gesteld. Als er gebruik wordt gemaakt van BoToVa, is het wel van belang dat alle meldingen die bij de toetsing geleverd worden, getoond worden.