Waar kan ik terecht voor overige vragen over BoTova ?

Vraag

Waar kan ik terecht voor overige vragen over BoTova ?

Antwoord

Voor inhoudelijke vragen over de toetsingsregels en het onderliggende beleid kunt u zich wenden tot de helpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Voor technische ondersteuning bij het gebruik van de BoToVa-service kunt u zich wenden tot de helpdesk data-uitwisseling van SIKB en IHW.