Waarom ontbreekt de toetsing aan de tussenwaarde?

Vraag

Waarom ontbreekt de toetsing aan de tussenwaarde?

Antwoord

De tussenwaarde zoals benoemd in ondermeer de NEN5740 en de Regeling Uniforme Saneringen maakt geen onderdeel uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire Bodemsanering en Besluit Bodemkwaliteit. De tussenwaarde wordt daarom niet gefaciliteerd vanuit BoToVa, maar aanbieders van applicaties, toetsers of bevoegde gezagen, kunnen de tussenwaarde eenvoudig berekenen.