Waarom ziet het toetsresultaat er nu anders uit?

Vraag

Waarom ziet het toetsresultaat er nu anders uit?

Antwoord

De Regeling bodemkwaliteit kent per 1 juli 2013 op ondermeer het vlak van standaardisatie een aanpassing die zichtbaar wordt in de toetsing. De wijze van presenteren van de toetsing is aan de applicatiebeheerder in overleg met de gebruiker.