Bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater

In opdracht van de gemeente Dordrecht en met steun van diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voert het Expertisecentrum PFAS onderzoek uit en stelt zij een handelingskader op voor het omgaan met PFAS in het bodem- en watersysteem. Het kennisdocument voor Bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater is, als onderdeel van deze opdracht, door het Expertisecentrum PFAS opgesteld.

PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat.