Verantwoord samenvoegen en splitsen van grondpartijen

Partijen grond worden volgens een voorgeschreven systematiek gekeurd op milieuchemische kwaliteit. Afhankelijk van de gekeurde partijgrootte biedt de bestaande beoordelingsrichtlijn BRL 9335 beperkte mogelijkheden voor het opsplitsen van partijen grond in kleinere deelpartijen. Omdat niet kan worden uitgesloten dat delen van een samengestelde partij meer verontreinigd zijn dan de rest van de partij is het opsplitsen van deelpartijen uit samengestelde partijen grond in beginsel risicovol. Het doel van deze studie is het kwantificeren van deze risico's.