Wat betekent het als rubbergranulaat (of een mengsel daarvan) onder het Besluit bodemkwaliteit valt?

Vraag

Wat betekent het als rubbergranulaat (of een mengsel daarvan) onder het Besluit bodemkwaliteit valt?

Antwoord

Deze rubbergranulaten (of mengsels daarvan) moeten aantoonbaar voldoen aan de maximale samenstellingswaarden en emissiewaarden van het besluit. Dit kan door een milieuhygiënische verklaring zoals een erkende kwaliteitsverklaring (certificaat), een partijkeuring of een fabrikant-eigenverklaring. De milieuhygiënische verklaring geeft het bevoegd gezag voldoende waarborg dat een partij rubbergranulaat voldoet aan de milieuhygiënisch eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast, zodat ze later weer kunnen worden verwijderd. En wanneer een werk zijn functie verliest, moet dat ook daadwerkelijk gebeuren. Overtredingen kunnen worden gemeld bij het Toezichtsloket Bodem van de ILT.