Wat zijn de milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden?

Vraag

Wat zijn de milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden?

Antwoord

Om hier meer inzicht in te krijgen is voor rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden in 2006 t/m 2009 in opdracht van een aantal betrokken partijen in Nederland onderzoek gedaan naar de milieu- en gezondheidsrisico’s. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van milieurisico’s, mits er een onderlaag van zand en lava onder het kunstgrasveld gebruikt wordt, die voorkomt, dat zink, dat uit het rubbergranulaat loogt, binnen de technische levensduur van het kunstgrasveld (10-15 jaar) in het milieu terecht komt.

De conclusies van dit onderzoek worden onderschreven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM, die in de begeleidingcommissie betrokken waren. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s verwijzen wij naar Veelgestelde vragen rubbergranulaat op de website van het RIVM.

Het RIVM heeft pas geleden in opdracht van minister Schippers (VWS) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Aanleiding voor het onderzoek was de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’. Zie hiervoor de pagina Rubbergranulaat op de website van het RIVM.