Wat regelt het Besluit bodemkwaliteit allemaal op het gebied van bouwstoffen?

Vraag

Wat regelt het Besluit bodemkwaliteit allemaal op het gebied van bouwstoffen?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. Voor bouwstoffen bevat het Besluit bodemkwaliteit regels over:

  1. de verdeling van bevoegd gezagtaken

  2. de kwaliteit waaraan bouwstoffen moeten voldoen, zie vraag 7

  3. de wijze van toepassen van bouwstoffen, zie vraag 11

  4. de wijze waarop de kwaliteit van bouwstoffen kan worden aangetoond, zie vraag 12

  5. het melden van bouwstoffen, zie vraag 13