Wanneer krijg ik precies te maken met de regels voor bouwstoffen in het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Wanneer krijg ik precies te maken met de regels voor bouwstoffen in het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing op de hele bouwstoffenketen. Dit betekent dat u te maken krijgt met het Besluit bodemkwaliteit wanneer u bouwstoffen:

  • vervaardigt;
  • in Nederland invoert;
  • voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden heeft;
  • in Nederland toepast;
  • vervoert of aan een ander ter beschikking stelt.

Alle schakels in de keten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die het Besluit bodemkwaliteit aan bouwstoffen stelt. Bij het toepassen van bouwstoffen krijgt u ook te maken met eisen voor de wijze van toepassen en het melden van bouwstoffen. Particulieren zijn uitgezonderd van de verplichte kwaliteitsbepaling en het melden van bouwstoffen.
Het Besluit is niet van toepassing op bouwstoffen die:

  • binnen een gebouw worden toegepast;
  • bouwstoffen die slechts tijdelijk in Nederland aanwezig zijn, om vervolgens te worden toegepast in een ander land.