Welke categorieën bouwstoffen kent het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Welke categorieën bouwstoffen kent het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Voor de normstelling onderscheidt het Besluit bodemkwaliteit de volgende 3 categorieën bouwstoffen:

  1. vormgegeven bouwstoffen

  2. niet-vormgegeven bouwstoffen

  3. IBC-bouwstoffen

Vormgegeven bouwstoffen
Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste 50 cm3) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast). Enkele voorbeelden van vormgegeven bouwstoffen zijn: bakstenen, asfaltbeton en heipalen.

Niet-vormgegeven bouwstoffen
Niet-vormgegeven bouwstoffen waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50 cm3 of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn. Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.
De meeste niet-vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de normen voor ongeïsoleerde toepassingen. Wanneer niet aan die norm wordt voldaan, dan kan de bouwstof mogelijk nog als IBC-bouwstof worden toegepast.

IBC-bouwstoffen
IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.