Waar moet ik mijn peilbuizen plaatsen voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit bij IBC-werken?

Vraag

Waar moet ik mijn peilbuizen plaatsen voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit bij IBC-werken?

Antwoord

Bij toepassing van IBC-bouwstoffen moet de grondwaterkwaliteit gecontroleerd worden (art. 3.9.3. Rbk). Volgens de toelichting bij de regeling moeten de peilbuizen voor het bepalen van de kwaliteit in het eerste watervoerend pakket geplaatst worden en zo dicht mogelijk tegen de IBC-bouwstof. Dit is echter niet geheel juist. In zandgronden valt het eerste watervoerend pakket en het freatisch grondwater samen door het ontbreken van de afscheidende laag. Aangezien IBC-bouwstoffen vaak worden toegepast op zandgronden vanwege de zetting, is in de toelichting van de Rbk per abuis het eerste watervoerend pakket aangehaald. Bij niet-zandgronden heeft een dergelijke monitoring door de afsluitende laag weinig nut. Geadviseerd wordt om de peilbuizen te plaatsen in het freatisch grondwater.