Wat is de Advieskamer Bodembescherming?

Vraag

Wat is de Advieskamer Bodembescherming?

Antwoord

De Advieskamer Bodembescherming is een onafhankelijke deskundigencommissie op het gebied van werken waarin een IBC-bouwstoffen worden toegepast en functioneert binnen de SIKB. Vanaf 1 januari 2014 heeft de advieskamer als taak het beoordelen van het ontwerp, het beheers- en controleplan (plan) of afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering.

Beoordeling wordt uitgevoerd volgens het werkvoorschrift Beoordelen ontwerp IBC-werk dd. 30 mei 2013 dat in bijlage D van de Rbk als normdocument is opgenomen.