Wat wordt bedoeld met een aantoonbaar beheerst oppervlaktewaterregime?

Vraag

Wat wordt bedoeld met een aantoonbaar beheerst oppervlaktewaterregime?

Antwoord

Dit zijn gebieden waar de waterbeheerders het gewenste oppervlaktewaterpeil aantoonbaar beheersen, Dit kan zijn vastgelegd in een peilbesluit. In een peilbesluit worden waterstanden (of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren) vastgesteld, die gedurende daarbij aangegeven perioden worden gehandhaafd. Een peilbesluit biedt alle belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid over de te handhaven waterstanden.