Wat wordt bedoeld met het vaststellen van het ontwerppeil van het grondwater op het niveau van het maaiveld?

Vraag

Wat wordt bedoeld met het vaststellen van het ontwerppeil van het grondwater op het niveau van het maaiveld?

Antwoord

Het ontwerppeil van het grondwater kan op eenvoudige wijze worden gelegd ter hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. Het oorspronkelijke maaiveld is de maaiveldhoogte (ten opzichte van NAP) bij de start van het werk. In de praktijk kan het maaiveld binnen de toepassingslocatie variëren. Denk hierbij aan een groot infrastructureel werk.

Het heeft niet de voorkeur om met de onderzijde van de IBC-bouwstof de contourlijnen van het maaiveld te volgen, dit is immers lastig te controleren door het bevoegd gezag. Het heeft de voorkeur om per IBC-werk één maaiveldhoogte te hanteren, te weten het hoogste punt van het oorspronkelijke maaiveld in NAP. In bepaalde gebieden, waar de ligging van het maaiveld ten opzichte van het NAP varieert, kan het wenselijk zijn om meerdere deellocaties te onderscheiden en één maaiveldhoogte te hanteren per deellocatie. Dit dient dan duidelijk te worden vastgelegd in het ontwerp.