Wat zijn IBC-bouwstoffen?

Vraag

Wat zijn IBC-bouwstoffen?

Antwoord

IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.