Mag ik als beheerder van diverse IBC-werken aangelegd onder het Bouwstoffenbesluit of IPO-interimbeleid gebruik maken van de monitoringssystematiek van het Bbk?

Vraag

Mag ik als beheerder van diverse IBC-werken aangelegd onder het Bouwstoffenbesluit of IPO-interimbeleid gebruik maken van de monitoringssystematiek van het Bbk?

Antwoord

In het overgangsrecht van het Besluit bodemkwaliteit is geregeld dat voor oude werken het oude regime van kracht blijft, ook na inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit. Je kunt hiervan niet afwijken.

De monitoringsvoorschriften van het Besluit bodemkwaliteit voldoen inhoudelijk goed en geven - onder voorwaarden - de mogelijkheid de monitoringsfrequentie te verminderen in tegenstelling tot ander het IPO-interimbeleid en het Bouwstoffenbesluit.

In de praktijk zijn situaties denkbaar waarbij het niet doelmatig is om vast te blijven houden aan de verplichte onderzoeksfrequentie van bijvoorbeeld het grondwaterpeil. Dit kan het geval zijn wanneer meerdere jaren achtereen is gebleken dat het grondwater zich op grote afstand bevindt van de onderkant van de IBC-bouwstof. Het is in dergelijke gevallen raadzaam met het bevoegd gezag af te stemmen in hoeverre het verlagen van de betreffende controleverplichtingen mogelijk zou kunnen zijn.