Wanneer moet het ontwerp van een werk waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast, worden beoordeeld door de Advieskamer bodembescherming (art 3.9.1 Rbk)?

Vraag

Wanneer moet het ontwerp van een werk waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast,  worden beoordeeld door de Advieskamer bodembescherming (art 3.9.1 Rbk)?

Antwoord

Degene die IBC-bouwstoffen wil toepassen moet dat ten minste vier weken vóór de toepassing melden via het meldpunt bodemkwaliteit. De beschrijving van het ontwerp van het werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast en het rapport van de Advieskamer bodembescherming die deze maatregelen heeft gekeurd moet bij de melding worden gevoegd.

De beoordeling van het ontwerp door de Advieskamer bodembescherming moet dus voorafgaand aan de melding worden uitgevoerd.

Artikel 32 van het Besluit bodemkwaliteit zal hiertoe bij de volgende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit worden aangepast.