Welke milieuhygiënische verklaringen zijn toegestaan bij het toepassen van samengestelde grondproducten en composten met minder dan 10% organische stof?

Vraag

Welke milieuhygiënische verklaringen zijn toegestaan bij het toepassen van samengestelde grondproducten en composten met minder dan 10% organische stof?

Antwoord

Bij een toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit moet een geldige milieuhygiënische verklaring beschikbaar te zijn. Dit kan een partijkeuring (BRL 1000), erkende kwaliteitsverklaring (BRL 9335) of fabrikant-eigenverklaring zijn.

Producenten van deze samengestelde grondproducten kunnen zich laten certificeren en erkennen voor het protocol 9335-4 “Samengestelde grondproducten”. Een overzicht van fabrikant-eigenverklaring staat op de website van Bodem+.