Valt het egaliseren van een waterbodem onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Valt het egaliseren van een waterbodem onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Ja, het egaliseren van een waterbodem is een handeling die gelijk staat aan het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater (artikel 35, lid g). Er dienen dus kwaliteitsgegevens beschikbaar te zijn en alvorens te egaliseren dient een melding plaats te vinden conform dit Besluit bodemkwaliteit. Het egaliseren is geen tijdelijke verplaatsing, conform artikel 36, lid 3.