Wanneer een partij baggerspecie tijdelijk wordt opgeslagen op de landbodem, blijft de partij dan baggerspecie of moet deze dan als grond worden gezien?

Vraag

Wanneer een partij baggerspecie tijdelijk wordt opgeslagen op de landbodem, blijft de partij dan baggerspecie of moet deze dan als grond worden gezien?

Antwoord

Als een partij baggerspecie tijdelijk wordt opgeslagen op de landbodem, blijft deze de status ‘baggerspecie’ behouden. De status van baggerspecie wijzigt pas als de partij daadwerkelijk onder het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast of wordt verspreid over het aangrenzende perceel. Pas op dat moment wordt het materiaal onderdeel van de landbodem en bij toekomstige ontgraving gezien als ‘grond’. Ook als de baggerspecie wordt ontwaterd of gereinigd, blijft het de (juridische) status baggerspecie behouden.