Mag een onder het Bouwstoffenbesluit uitgevoerde partijkeuring worden gebruikt bij een toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Mag een onder het Bouwstoffenbesluit uitgevoerde partijkeuring worden gebruikt bij een toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Nee, sinds 1 januari 2011 (toepassingen op de waterbodem) en 1 juli 2011 (toepassingen op de landbodem) is dit niet meer mogelijk. Op grond van artikel 77 van het Besluit bodemkwaliteit geldt dat partijkeuringen die onder het Bouwstoffenbesluit zijn afgegeven, geldig blijven tot uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van het Besluit. Deze overgangstermijn is inmiddels overschreden.