In het verleden is een geluidswal in het kader van het Bouwstoffenbesluit aangelegd. Dit werk was afgerond, maar nu willen we een uitbreiding doen. Kan de uitbreiding plaatsvinden als grootschalige toepassing?

Vraag

In het verleden is een geluidswal in het kader van het Bouwstoffenbesluit aangelegd. Dit werk was afgerond, maar nu willen we een uitbreiding doen. Kan de uitbreiding plaatsvinden als grootschalige toepassing?

Antwoord

Vooropgesteld kan een werk dat in het kader van het Bouwstoffenbesluit is aangelegd niet worden omgedoopt tot een grootschalige toepassing (GBT). Een uitbreiding kan als GBT worden aangelegd als deze voldoet aan de voorwaarden die het Besluit hieraan stelt.

Als toepassing plaatsvindt van bijvoorbeeld een hoeveelheid kleiner dan 5000 m3, moeten de regels gevolgd worden voor de algemene toepassing. Hierbij moet toetsing plaatsvinden op functie (volgens vastgestelde bodemfunctieklassekaart) en kwaliteit, of de onder het gebiedsspecifieke beleid vastgestelde Lokale Maximale Waarden.