Hoe dient in het generieke toetsingskader getoetst te worden indien voor de ontvangende bodem de maximale waarde industrie en/of de interventiewaarde wordt overschreden?

Vraag

Hoe dient in het generieke toetsingskader getoetst te worden indien voor de ontvangende bodem de maximale waarde industrie en/of de interventiewaarde wordt overschreden?

Antwoord

In het geval dat de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem de maximale waarde voor industrie overschrijdt, maar niet de interventiewaarde, is sprake van een geval van niet-ernstige verontreiniging en kan de ontvangende bodem niet worden ingedeeld naar bodemkwaliteitsklasse. Onder het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit dient altijd een dubbele toets te worden uitgevoerd aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklassekaart, waarbij de strengste eis geldt. Omdat toetsing aan de bodemkwaliteitsklasse hier niet mogelijk is, vindt toetsing dan uitsluitend plaats aan de bodemfuntieklasse.

Wordt bij de ontvangende bodemkwaliteit ook de interventiewaarde overschreden, dan is sprake van een geval van ernstige verontreiniging ter plaatse van de toepassingslocatie. De toepassing wordt dan gezien als saneringsmaatregel en toetsing dient dan plaats te vinden aan de Wbb (Circulaire bodemsanering of Regeling uniforme saneringen). Een saneringsplan of BUS melding is dan noodzakelijk. Neem bij twijfel contact op met het bevoegd gezag Wbb.