Is een locatie van een paardenbak een bodem of is sprake van een constructie zoals bij kunstgrasvelden?

Vraag

Is een locatie van een paardenbak een bodem of is sprake van een constructie zoals bij kunstgrasvelden?

Antwoord

Een paardenbak kan in bepaalde gevallen een bodem zijn of een constructie(bouwwerk). Er is sprake van een bouwwerk wanneer de paardenbak visueel kan worden herkend en dat deze is omheind door een constructie van enige omvang. Een paardenbak valt onder de definitie van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gehele constructie met hekwerk en overige onderdelen zoals drainage of het toevoegen van meerdere lagen zand (en bijmengingen) met een doek daaronder, maken dat de paardenbak een bouwwerk is. Dit betekent ook dat bij een geval van ernstige bodemverontreiniging in een paardenbak formeel geen saneringsprocedure of BUS-sanering nodig is.

Wanneer de paardenbak niet te onderscheiden is van het omliggende terrein en niet omheind is dan is geen sprake van een bouwwerk maar van een bodem.