Is het toegestaan om grond met tapijtsnippers toe te passen in een paardenbak?

Vraag

Is het toegestaan om grond met tapijtsnippers toe te passen in een paardenbak?

Antwoord

Ja, dit is toegestaan wanneer de paardenbak een bouwwerk betreft. De regels uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit gelden hier niet. In alle gevallen moet wel de zorgplicht nageleefd worden. Dat betekent dat het materiaal in de paardenbak niet de onderliggende of naastliggende bodem negatief mag beïnvloeden.

Wanneer geen sprake is van een constructie maar van bodem dan is het alleen toegestaan om grond toe te passen wanneer wordt voldaan aan het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Dit betekent dat er slechts sporadisch plastic aanwezig mag zijn en de toepassing alleen mag plaatsvinden met een milieuhygiënische verklaring.