Waarmee moet rekening worden gehouden bij toetsing van toepassing van grond in oppervlaktewater en vice versa?

Vraag

Waarmee moet rekening worden gehouden bij toetsing van toepassing van grond in oppervlaktewater en vice versa?

Antwoord

Als grond wordt toegepast in oppervlaktewater dient de kwaliteit van de grond te worden getoetst aan de klassenindeling die geldt voor toepassen in oppervlaktewater. Andersom bij toepassing op de landbodem dient baggerspecie te worden getoetst aan de bodemklassen- (en functie-) indeling die geldt voor toepassen op de landbodem. Als baggerspecie voldoet aan de eis voor verspreiding op aangrenzende percelen dan mag deze toch worden verspreid op aangrenzend perceel ondanks dat de kwaliteit verschilt van bodemklassen- (en functie-) indeling ter plaatse van de toepassingslocatie.

Daarnaast dient bij toepassing van grond in oppervlaktewater rekening gehouden te worden met het zogenaamde ‘schot': grond dat de maximale waarde voor de referentie industrie overschrijdt mag nooit worden toegepast in oppervlaktewater. Door verschillen in normstelling, zou niet toepasbare grond anders als klasse B kunnen worden toegepast. De wetgever acht het ongewenst dat voor niet toepasbare grond gezocht wordt naar passende bestemmingen in oppervlaktewater, in plaats van bijvoorbeeld reinigen van deze grond.