Hoe weet u welk beleid (generiek of gebiedsspecifiek) in een bepaalde gemeente of waterbeheersgebied geldt?

Vraag

Hoe weet u welk beleid (generiek of gebiedsspecifiek) in een bepaalde gemeente of waterbeheersgebied geldt?

Antwoord

Als toepasser kunt u bij de gemeente of waterkwaliteitsbeheerder waar de toepassing plaatsvindt informeren welk beleid (generiek of gebiedsspecifiek beleid) aan de orde is. Meestal is deze informatie ook digitaal te vinden op de webpagina van de betreffende gemeente of waterkwaliteitsbeheerder of via http://www.bodemloket.nl/.