Geldt voor de opslag van grond en baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit ook een maximum van 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal?

Vraag

Geldt voor de opslag van grond en baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit ook een maximum van 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal?

Antwoord

Ja, de voorwaarde van maximaal 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal in artikel 34 van het Besluit bodemkwaliteit geldt voor alle tijdelijke opslag en toepassingen genoemd in hoofdstuk 4. Dit geldt dus zowel voor de tijdelijke opslag van grond en baggerspecie, het verspreiden van baggerspecie als het toepassen van grond en baggerspecie.