Welke regels gelden voor tijdelijke opslag en/of het toepassen van grond of baggerspecie op een verhardingslaag of bouwstof?

Vraag

Welke regels gelden voor tijdelijke opslag en/of het toepassen van grond of baggerspecie op een verhardingslaag of bouwstof?

Antwoord

Voor tijdelijke opslag en/of het toepassen van grond en baggerspecie op een verhardingslaag of een laag bouwstoffen gelden de regels uit hoofdstuk 4 van het Besluit bodemkwaliteit. Bij toetsing aan de ontvangende bodemkwaliteit geldt de bodemkwaliteitsklasse ónder de laag bouwstoffen als referentie. Zeker bij open verhardingslagen of grove steenbekledingen is op deze wijze een stand-still situatie geborgd.